Appen som följer individen genom livet

ADDYOU – ger branschen möjligheten att följa med samhällets och omvärldens digitalisering, vilket ofta kan vara en stor utmaning.

 • POSITIV FÖRSTÄRKNING
  Motiverar och synliggör individens framsteg.

 

 • SJÄLVSTÄNDIGHET
  Verktyget stöttar individen i vardagen.

 

 • GER RELEVANT STÖD
  Vertyget skräddarsys efter individens behov.
add you app mobil
Ett verktyg som tagits fram i nära samarbete med ett antal individer med olika diagnoser.
 

Bidrar med struktur och förutsägberhet i individens liv.

Ger relevant stöd.

Stärker individen.

Bidrar till självständighet.

Inkluderar ursprungs-föräldrar och anhöriga.

Hjälper involverade att bemöta individen empiriskt.

Digitaliserar och kvalitetssäkrar omsorgen.

VARFÖR ADDYOU?

Boendestöd

 • Integrerar individen i behandlingsplanen.
 • Underlag för uppföljning samt utvärdering.
 • Kvantitativ statistik.

Kommun

 • Kvantitativ data.
 • Underlag för beslutsfattande kring individ.
 • Utvärdering av stödinsats.

Individen

 • Ökar viljan att nå mål.
 • Stärker och utvecklar.
 • Ger en tydlig struktur i vardagen.

Anhöriga

 • Utvärdering.
 • Stöttning i bemötande kring individen.

Kontakt

Fyll i dina kontaktuppgifter för mer information.