ADDYOU tillhandahåller ett app och webbaserat verktyg som ger omsorgsbranschen möjlighet att följa med samhällets och omvärldens digitalisering. 

ADDYOU hjälper individen genom att förenkla utmaningar i vardagen som oftast upplevs som väldigt komplicerade och ibland omöjliga. Detta genom att arbeta med positiv förstärkning, förberedelser och checklistor. Verktyget synliggör samtliga framsteg i form av stjärnor, diagram eller siffror, vilket stärker individen till ytterligare positivt utveckling. Individen kan även välja att dela sina framsteg till involverade i dennes liv. Detta ökar delaktigheten för till exempel ursprungsföräldrarna, om individen så önskar.

ADDYOU skapar de perfekta diagrammen som grund för utvärderingen i månadsrapporten. Detta bidrar till tidsbesparing hos personal och chefer samt bidrar till att verksamheten blir mer konkurrenskraftig.