avenue-815297

Teamet bakom ADDYOU har mer än 40 års erfarenhet inom omsorg, vård, psykiatri och behandling. 

Ett verktyg som tagits fram i samråd med individer som själva behöver stöttning.

Idén om ett digitalt verktyg som stöttar individen i vardagen skapades för många år sedan då de båda grundarna uppfattade detta behov.

En av grundarna identifierade även en stor utmaning i omsorgsarbetat då det handlade om att integrera individen i sin omsorg/behandling.

För två år sedan började de båda grundarna utveckla idéen om att stötta individen i vardagen. Arbetet utvecklades snabbt till att även stötta de involverade i individens liv med empiri och vetenskap.

Jenny Åkesson – VD och grundare

Är utbildad beteendevetare samt ekonom. Har en tioårig bakgrund i driften av HVB hem med inriktning neuropsykologiska funktionsvariationer. Har under de senaste åren suttit som VD på flertalet bolag inom vård och omsorg samt Teknik och appbolag.

Izabell Lindstrand – Designchef och grundare

Har en flerårig bakgrund som entreprenör och har under de senaste åren arbetat med teknik och appbolag.