ADDYOU är ett app och webb baserat verktyg för Android och iOS som ger ett positivt och stärkande stöd för individen i vardagen.  I appen kan du lägga in mål som följer genomförandeplanen och skapa länkande aktiviteter med relevant stöttning så som checklistor, push notiser och hjälpande kommentarer. I webbdelen kan du följa verksamhetens utveckling på olika behörighetsnivåer. Se integritetspolicy på https://www.addyou.se/integritetspolicy/. Följande villkor är giltiga och juridiskt bindande för alla användare av ADDYOU. Du måste acceptera villkoren innan du kan använda tjänsten.

 
Prenumeration
Prenumerationen startar automatiskt efter överenskommet startdatum mellan båda parter och fortsätter utan meddelande om förnyelse tills du avbryter. Du kommer att debiteras för den aktuella prenumerationsperioden enligt verksamhetens valda prenumerationsplan. Det är din verksamhets ansvar att säga upp din prenumeration skriftligen via admin@addyou.se. Betalprenumerationer kan inte sägas upp före utgången av den period som det redan är betald. AY Plus AB kommer inte att återbetala avgifter som du redan har betalat. En utebliven betalning gör att AY Plus AB kan avaktivera ett konto.
 
Annullering 
Det är ditt ansvar som verksamhet att säga upp din prenumeration via admin@addyou.se. Efter uppsägning utgår prenumerationen efter 1 månad. Din verksamhet kommer att debiteras för den aktuella prenumerationsperioden. AY Plus AB kommer inte att återbetala avgifter som redan är betalda.
 
Data
Vi tar din integritet och ditt dataskydd på största allvar. Vi delar och/eller analyserar din personliga information endast i de begränsade scenarierna och för det begränsade syftet som förklaras i vår integritetspolicy. Genom att använda ADDYOU samtycker du till insamling och användning av personlig information i enlighet med vår integritetspolicy.
 
Underhåll och stabilitet
ADDYOU verktyget utvecklas kontinuerligt. AY Plus förbehåller sig rätten att uppdatera och ändra innehållet i tjänsten. AY Plus AB strävar efter bästa möjliga underhållsstabilitet men är inte ansvarigt för eventuella avbrott eller haverier orsakade av omständigheter utanför AY Plus AB:s kontroll. Detta är, men inte begränsat till, strömavbrott, problem med internetuppkoppling, problem med hårdvara, hackerattacker, virus eller andra typer av force majeure.
 
Ansvar
Användningen av ADDYOU sker på egen risk och AY Plus är inte ansvarig gentemot din verksamhet eller någon annan om störningar eller skador på dina datorsystem inträffar eller om du lider av någon förlust, kostnad eller kostnad i samband med din användning av vår tjänst. Vi frånsäger oss allt ansvar för alla direkta eller indirekta förluster, skador, kostnader eller utgifter som sker i samband med användningen av ADDYOU.  AY Plus AB samtycker till att använda kommersiellt rimliga tekniska och organisatoriska åtgärder utformade för att förhindra obehörig åtkomst, användning, ändring eller avslöjande av någon Tjänst eller kunddata. AY Plus AB kommer dock inte att ha något ansvar för fel i överföringen, obehörig åtkomst från tredje part eller andra orsaker utanför AY Plus AB:s kontroll. All data lagras säkert för att förhindra obehörig åtkomst från tredje part. AY Plus AB kan inte hållas ansvarigt för fel som uppstår från omständigheter utanför AY Plus AB:s kontroll. Detta är, men inte begränsat till elavbrott, problem med internetuppkoppling, problem med hårdvara, hackerattacker, virus eller andra typer av force majeure.
 
Datasäkerhet 
När din verksamhet registrerar sig för att använda ADDYOU fyller kontaktperson från er part i ett registreringsformulär med namn och e-postadress. Denna information kommer att lagras i syfte att ge dig bästa möjliga service. När du skapar ett abonnemang hos ADDYOU hanteras din betalningsinformation via månatlig fakturering med 30 dagars betalningsvillkor. ADDYOU lagrar endast om du har en aktiv eller inaktiv prenumeration, och lagrar ingen av dina betalningsuppgifter. Kund verksamheten accepterar att AY Plus AB har rätt att använda tredjepartsleverantörer under alla förhållanden, inklusive utveckling, underhåll och datalagring. Dessa är placerade i Sverige. All data ägs av AY Plus AB. För mer information om behandlingen av dina uppgifter, se vår Integritetspolicy.
 
Ändringar
AY Plus AB förbehåller sig rätten att ändra och uppdatera dessa användarvillkor. AY Plus AB förbehåller sig också rätten att göra prisändringar med minst 30 dagars varning. Din verksamhet kommer att meddelas om betydande förändringar via e-post.
 

Senast uppdaterad: 20 Okt 2022